Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Άβιος

Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Άβιος

Οικιακοί βοηθοί-Γηροκόμοι-Νοσοκόμες-Φροντίδα παιδιών-Καθαρίστριες-κτλ.