Αγροτικές Εργασίες

Posted by on Apr 4, 2016 in Υπηρεσίες | 0 comments

Αγροτικές Εργασίες

 

Αγροτικές Εργασίες

 

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας για αγροτικούς εργάτες, οι οποίοι έχουν την μεγάλη εμπειρία στις αγροτικές εργασίες, στην καλλιέργεια των αγροτικών προϊόντων όπως και σε λοιπές ίδιας φύσεως. Όλοι έχουν επιλεγεί από το γραφείο μας με βάση την εργατικότητα και η παραγωγικότητά τους και αυτά είναι τα στοιχεία που τους χαρακτήριζαν στις προηγούμενες δουλειές τους. Αγροτικά, χαρακτηρίζονται τα προϊόντα τα οποία είναι ζωτικής ανάγκης για τον άνθρωπο και την επιβίωσή του. Η άντληση των προιόντων αυτών γίνεται από την καλλιέργεια σιταριού, ρυζιού, φρούτων, λαχανικών αλλά και άλλων φυτών ή δέντρων αλλά και διάφορα άλλα προϊόντα όπως η βιομάζα κλπ. Το γραφείο εύρεσης εργασίας μας διαθέτει έμπειρο προσωπικό για αυτές τις εργασίες και μπορεί να σας εξυπηρετήσει καθημερινά. Άλλες αγροτικές εργασίες είναι η απασχόληση των εργαζομένων με την εύφορη γη, με τα ζώα και την φροντίδα που χρειάζονται και αυτά, έτσι ώστε να αποδώσουν αποτελεσματικά και παραγωγικά στον εργοδότη τους.

Πιο συγκεκριμένα, η ασχολία των αγροτικών εργατών έχει να κάνει με το κλάδεμα των δέντρων και των φυτών, το μάζεμα των πρωτογενών προϊόντων όπως πορτοκάλια, ελιές και άλλα φρούτα, τη φροντίδα των φυτών από την αρχή της καλλιέργειάς τους και την παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, το πότισμα του χωραφιού, το σκάψιμο και την καλλιέργεια του χώματος, την προσεκτική επιμέλεια και τροφοδοσία των διαφόρων ζώων που παράγουν ζωτικής σημασίας πρώτα αγαθά για τον αγρότη, το χειρισμό μηχανημάτων και διαφόρων αγροτικών οχημάτων αλλά και τέλος την καθαριότητα των αγροτικών χώρων και αγροτικών μηχανημάτων στον χώρο εργασίας τους.

 

Αγροτικές Εργασίες από το Γραφείο ΑΒΙΟΣ

 

Οι εργάτες μας που θα κληθούν να εργαστούν σε αγροτικές εργασίες θα σας εκπλήξουν με τις γνώσεις και την εργατικότητά τους και θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα από τις καλλιέργειές σας. Είναι έμπιστοι και παραγωγικοί και θα αισθανθείτε ικανοποίηση από την εργασία τους.